કેમ થાય છે વોટર રિટેંશન

* વધારે પડતું મીઠું ખાવાથી શરીરમાં સોડિયમનું સ્તર વધી જાય છે જે પાણીને આંતરાડામાં ખેંચી લાવે છે.

* વધારે પડતી શર્કરાનું સેવન કરવાથી પણ આવી જ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. શર્કરાનો દરેક અણું પાણીને પોતાનામાં કેદ કરી લે છે. આટલુ જ નહિ પણ વધારે પડતી ખાંડ ખાવાથી ઈંસુલિનનો સ્ત્રાવ પણ થાય છે. જેનાથી વધારે સોડિયમ જમા થવા લાગે છે અને આ પણ પાણીને જમા કરે છે.

* મહિલાઓમાં થોડાક હાર્મોનલ ગડબડીના લીધે પણ વોટર રિટેંશન થઈ શકે છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ખાસ કરીને આવી સમસ્યા થઈ શકે છે.

* એનિમિયાના રોગીઓમાં હીમોગ્લોબીનની માત્રા ઓછી હોવાને લીધે મીઠું અને પાણી શરીરમાં વધારે સમય સુધી રોકાઈ રહે છે.

* સુસ્ત થાઈરોડ ગ્રંથિ પાચન તેમજ ઉત્સર્જન ક્રીયાને ધીમી કરી દે છે જેનાથી વોટર રિટેંશન થઈ શકે છે.

* ઘણી વખત એલર્જીના લીધે પણ વોટર રિટેંશનની સમસ્યા થઈ શકે છે.

One thought on “કેમ થાય છે વોટર રિટેંશન

Leave a Reply to Reiryan Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>